КУЋА

“Етно кућа Стајков” налази се у Бољевцима, насељу у београдској општини Сурчин и представља незаобилазну туристичку одредницу. Власник етно куће је Ђорђе Миловановић Стајков. Кућа је настала као пројекат Удружења грађана “Calamus” који је финансирао Секретаријат за привреду града Београда 2007. године. Тада је постављена стална изложба “Бољевачка кућа са почетка ХХ века” и као таква и данас живи и на располагању је посетиоцима. Изложба је временски лоцирана у тридесете године прошлог века. То је покушај аутора да на 20-так минута заустави време и покаже као се и са чим живело и радило у једној обичној )сељачкој) кући у Срему – тачније у Бољевцима.

Како у Бољевцима живе Срби и Словаци заједно то је и поставка обухвата једну српску и једну словачку собу одвојено а кухиња, соба успомена, штала и двориште нам је заједничко.
У дворишту се налази штала са опремом за запрегу, котобања, шупа у којој су кола на вучу, санке, фијакер, бурад, корита, казан и разни ситни дрвени алат, као и плугови, сејалице.

STAJKOV`S HOUSE

Boljevci, str. Mira 90

Stajkov`s House, as a permanent exhibition, shows the culture of Serbs and Slovaks living in Boljevci at the begin of the last century. The  exhibition is a good opportunity to get an insight in a typical Slovakian and Serbian bedroom, a kitchen and a premise with various memories of the village. You can also see how an old stable, hangar and backyard with field tools, oven and a well looked like. The exhibition can be visited on Saturdays and Sundays upon announcement to the owner.

Your host: Djordje Milovanovic – Stajkov 060/3771522

DAS HAUS STAJKOV

Boljevci, str.Mira 90

Das Haus Stajkov, als Ausstellung gedacht, zeugt, vor Leben und der Kultur der in Boljevci lebenden Serben und Slowaken zu Beginn des letzen Jahrhunderst. Die Ausstellung gewahrt uns einen kurzen Blick in das damals tzpische slowakische und serbische Schlafzimmer, die Kuche und einen Raum der verschiedene Errnerungen an das Stall, der Schuppen und der Hintgerhof mit diversen Feldgeraten ausgesehen haben, sowie den Ofen und den alten Brunnen.

Die austellung kann Samstag und Sonntags besucht werden nach vorheriger Ankundigung bei unserem Gastgeber.

Ihr Gastgeber Djordje Milovanovic – Stajkov 060/3771522