РЕСТОРАН ПЕРА БАБУШКА

Недалеко од Београда, у Сурчину, у насељу Прогар налази се Тарзан плажа, које је име добила по канапу-лијани који виси са дрвета помоћу којег се купачи залећу при уласку у воду. Уз ресторан, препознатљив по рибљим специјалитетима, постоји избетонирана плажа, а кроз шуму се простире трим стаза. На плажи можете да изнајмите чамац, пецарошку опрему и да добијете пецарошке дозволе.