СТАЛНА ИЗЛОЖБА
“Бољевачка кућа са почетка ХХ века”


TRVALA VYSTAVA
“Bol’ovske izby zo začiatku XX stororočia”

ИЗЛОЖБА ЈЕ ОТВОРЕНА ОД КРАЈА АПРИЛА ДО КРАЈА ОКТОБРА